# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
6 อินทนิลบก

ชื่อต้นไม้ :  อินทนิลบก

เส้นรอบวง :  48 cm.

ความสูง :  8.23 m.