# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
7 อินทนิลบก

ชื่อต้นไม้ :  อินทนิลบก

เส้นรอบวง :  38 cm.

ความสูง :  7.03 m.