# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
8 อินทนิลบก

ชื่อต้นไม้ :  อินทนิลบก

เส้นรอบวง :  38 cm.

ความสูง :  8.54 m.