# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
9 อินทนิลบก

 

ชื่อต้นไม้ :  อินทนิลบก

เส้นรอบวง :  69 cm.

ความสูง :  7.40 m.