# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
11 อินทนิลบก

 

 

 

ชื่ออต้นไม้ :  อินทนิลบก

เส้นรอบวง :  37 cm.

ความสูง :  8.93 m.