# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
12 อินทนิลบก

ชื่อต้นไม้ :  อินทนิลบก 

เส้นรอบวง :  83 cm.

ความสูง :  9.19 m.