# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
13 อินทนิลบก

ชื่อต้นไม้ :  อินทนิลบก

เส้นรอบวง :  139 cm.

ความสูง :  7.55 m.