# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
14 อินทนิลบก

ชื่อต้นไม้ :  อินทนิลบก

เส้นรอบวง :  118 cm.

ความสูง :  7.42 m.