# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
15 อินทนิลบก

ชื่อต้นไม้ :  อินทนิลบก

เส้นรอบวง :  157 cm.

ความสูง :  10.34 m.