# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
16 อินทนิลบก

ชื่อต้นไม้ :  อินทนิลบก

เส้นรอบวง :  165 cm.

ความสูง : 10.44 m.