# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
17 อินทนิลบก

ชื่อต้นไม้ :  อินทนิลบก

เส้นรอบวง :  104 cm.

ความสูง :  9.13 m.