# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
18 อินทนิลบก

ชื่อต้นไม้ :  อินทนิลบก

เส้นรอบวง :  202 cm.

ความสูง :  8.04 m.