# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
20 อินทนิลบก

ชื่อต้นไม้ :  อินทนิลบก

เส้นรอบวง :  132 cm.

ความสูง :  12.95 m.