# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
21 อินทนิลบก

ชื่อต้นไม้ :  อินทนิลบก

เส้นรอบวง :  162 cm.

ความสูง :  11.84 m.