# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
22 อินทนิลบก

ชื่อต้นไม้ :  อินทนิลบก

เส้นรอบวง :  239 cm.

ความสูง :  10.87 m.