# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
23 อินทนิลบก

ชื่อต้นไม้ :  อินทนิลบก

เส้นรอบวง :  155 cm.

ความสูง :  8.68 m.