# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
24 อินทนิลบก


 

ชื่อต้นไม้ :  อินทนิลบก

เส้นรอบวง :  55 cm.

ความสูง :  9.63 m.