# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
25 อินทนิลบก

ชื่อต้นไม้ :  อินทนิลบก

เส้นรอบวง :  102 cm.

ความสูง :  9.70 m.