# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
30 อินทนิลบก

ชื่อต้นไม้ :  อินทนิลบก

เส้นรอบวง :  50 cm.

ความสูง :  8.98 m.