# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
37 อินทนิลบก

ชื่อต้นไม้ :  อินทนิลบก

เส้นรอบวง :  40 cm.

ความสูง :  9.43 m.