# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
38 อินทนิลบก

 

ชื่อต้นไม้ :  อินทนิลบก

เส้นรอบวง :  32 cm.

ความสูง :  7.67 m.