# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
43 อินทนิลบก

ชื่อต้นไม้ :  อินทนิลบก

เส้นรอบวง :  63 cm.

ความสูง :  8.59 m.