# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
46 อินทนิลบก

ชื่อต้นไม้ :  อินทนิลบก

เส้นรอบวง :  70 cm.

ความสูง :  9.35 m.