# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
47 อินทนิลบก

ชื่อต้นไม้ :  อินทนิลบก

เส้นรอบวง :  77 cm.

ความสูง :  5.20 m.