# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
48 อินทนิลบก

ชื่อต้นไม้ :  อินทนิลบก

เส้นรอบวง :  65 cm.

ความสูง :  5.31 m.