# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
49 อินทนิลบก

ชื่อต้นไม้ :  อินทนิลบก

เส้นรอบวง :  59 cm.

ความสูง :  7.07 m.