# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
50 อินทนิลบก

ชื่อต้นไม้ :  อินทนิลบก

เส้นรอบวง :  48 cm.

ความสูง :  7.90 m.