# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
51 อินทนิลบก

 

ชื่อต้นไม้ :  อินทนิลบก

เส้นรอบวง :  51 cm.

ความสูง :  7.74 m.