# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
447 ต้นกระถินณรงค์

 

 

ชื่อต้นไม้:กระถินณรงค์

เส้นรอบวง : 122 CM

ความสูง : 18.09 M