# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
448 ต้นกระถินณรงค์

 

 

ชื่อต้นไม้ : ต้นกระถินณรงค์

เส้นรอบวง : 155 CM

ความสูง : 13.79 M