# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
449 ต้นลำดวน

 

 

ชื่อต้นไม้ : ต้นลำดวน

เส้นรอบวง : 33.50 CM

ความสูง : 8.57 M