# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
547 ต้นขนุน

 

ชื่อต้นไม้ : ต้นขนุน

เส้นรอบวง : 36.50 CM.

ความสูง : 7.01 M.