# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
548 ต้นขนุน

 

ชื่อต้นไม้ : ต้นขนุน

เส้นรอบวง : 38.50 CM.

ความสูง : 7.54 M.