# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
549 ต้นขนุน

 

ชื่อต้นไม้ : ต้นขนุน

เส้นรอบวง : 61 CM.

ความสูง : 7.16 M.