# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
688 ต้นกระท้อน

ชื่อต้นไม้: ต้นกระท้อน

เส้นรอบวง : 46 CM.

ความสูง : 9.07 M.