# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
689 ต้นกัลปพฤกษ์

 

ชื่อต้นไม้ : ต้นกระท้อน

เส้นรอบวง : 45 CM.

ความสูง : 9.07 M.