# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
550 ต้นแก้ว

ชื่อต้นไม้ : ต้นแก้ว

เส้นรอบวง :  CM.

ความสูง :  M.