# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
551 ต้นสะเดา

 

ชื่อต้นไม้: ต้นสะเดา

เส้นรอบวง: 71.00.00 ซม.

ความสูง: 9.56 เมตร