# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
690 ต้นกัลปพฤกษ์

ชื่อต้นไม้ : ต้นกระท้อน

เส้นรอบวง : 60 CM.

ความสูง : 9.07 M.

(ตาย)