# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
552 ต้นพญาสัตบรรณ

ชื่อต้นไม้ : ต้นขนุน

เส้นรอบวง : 61.00 CM.

ความสูง : 5.90 M.