# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
553 ต้นขนุน

 

ชื่อต้นไม้ : ต้นข่อย

เส้นรอบวง : 189.00 CM.

ความสูง : 16.81 M.