# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
691 ต้นขนุน

 

ชื่อต้นไม้ : ต้นกะพี้จันทร์

เส้นรอบวง : 100.46 CM.

ความสูง : 18.55 M.