# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
554 จามจุรี

 

ชื่อต้นไม้ : ต้นจามจุรี

เส้นรอบวง : 200.22 CM.

ความสูง : 10.86 M.