# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
450 ต้นกระถินณรงค์

 

ชื่อต้นไม้ : ต้นกระถินณรงค์

เส้นรอบวง : 166 CM

ความสูง : 18.62 M