# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
555 ต้นตะแบก

ชื่อต้นไม้ : ต้นตะแบก

เส้นรอบวง : 45.50 CM.

ความสูง : 9.96 M.