# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
692 ต้นขนุน

 

ชื่อต้นไม้ : ต้นกัลปพฤกษ์

เส้นรอบวง : 65 CM.

ความสูง : 16.67 M.