# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
53 อินทนิลบก

ชื่อต้นไม้ : อินทนิลบก

เส้นรอบวง : 58 cm.

ความสูง : 5.76 m.