# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
451 ต้นกัลปพฤกษ์

 

ชื่อต้นไม้ : ต้นกัลปพฤกษ์

เส้นรอบวง : 51 CM

ความสูง : 11.76 M