# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
452 ต้นตะแบก

 

 

ชื่อต้นไม้ : ต้นตะแบก

เส้นรอบวง : 165.00 CM.

ความสูง : 13.59 M.