# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
693 ต้นกัลปพฤกษ์

ชื่อต้นไม้ : ต้นกัลปพฤกษ์ (ตาย)